healing gameozdravná hra

program pro rozvoj potenciálu dětí s potřebou specifického a individuálního přístupu

Pocit bezpečí a přijetí bez ohledu na omezení, problémy či speciální potřeby… to je klíč k otevření plného potenciálu každé lidské bytosti. Prostřednictvím aktuální emoce/akce hledáme pocit sounáležitosti a vědomí sebe sama. Prostor spontánní hry umožňuje dětem vnímat vlastní pocity, vyjádřit je autentickou aktivitou hry a tím integrovat do vlastního životního příběhu.

co nabízíme

 • zážitek přijetí, bezpečí a vědomí kompetence zacházet se sebou samým
 • respekt k tématům, která jsou aktuální (emoce, fyzická energie, stav mysli, komunikace), posilování kapicity vnímat vlastní pocity
 • prostor pro hluboký prožitek vlastní autenticity, která, je-li vyjádřená, posiluje psychické zdraví
 • podporu opravdovosti a jedinečnosti v rámci láskyplné hry
 • zvědavé a laskavé pozorování – reakci na pozorované bez hodnocení výkonu

co nenabízíme

 • hraní předpřipravených, terapeutických her
  • Každý má dostatek prostoru a času přijít s vlastní aktivitou a prožít každou situaci. Spolu s námi…
 • zaměření na problematické chování
  • Chování chápeme jako vnější projev, který nám ukazuje cestu k hlubší příčině, která se zpravidla stává tématem hraní spontánně.
 • vzdělávání a usměrňování
  • Volná hra vytváří prostor pro kreativní objevování vlastního vnitřního světa – nechceme tento prostor zanést interpretací a pokyny zvenku.

pro koho je naše práce

 • pro děti s problémy v komunikaci
 • s problémy se vztahováním se k druhým
 • s potížemi s emoční regulací
 • s problematickým chováním, neklidem apod.
 • s poruchami autistického spektra
 • s mentálním handicapem

základní kameny naší práce

hra | svoboda

Hra je nejbezpečnější způsob mezilidské interakce i zkoumání světa. Ve hře máme možnost sdílet a fyzicky zažít svět druhých, cítit empaticky. Zároveň hra představuje způsob vyjádření vztahů k druhým lidem. Při hře jsou všichni v bezpečí. Ve hře není hodnocení, soupeření, soutěžení ani upomínání. Neexistují z vnějšku daná pravidla. Hra je prostor mezi bytostmi. Prostor vzájemné otevřenosti a lásky, skrze který vnímáme pocit bezpečí a sounáležitosti. Autentická hra umožňuje být svobodný v prožitku, výrazu i vztahování se ke světu.

kontakt | bezpečí

Věříme v sílu fyzického kontaktu. Každý člověk potřebuje dotyk stejně jako vodu či vzduch. Otevřenost dotyku a jeho dostupnost dává zažít pocit přijetí a bezpečí, umožňuje nám otevřít se a dokáže také napravovat dřívější traumata. Fyzicky zakořeněný pocit klidu a jistoty je podmínkou toho, abychom mohli beze strachu interagovat s druhými, být komunikativnější, vytvářet hlubší vztahy, adekvátně reagovat na okolí a učit se. Vlídný dotyk tak otevírá cestu komunikaci a zároveň samotným dotykem můžeme přímo sdělovat emoce či city a definovat mezilidské vztahy.


metody a ukotvení naší práce

principy práce

prakticky

cena programu

 • cenu programu Healing Game je běžně 800 Kč/60 min
 • podle konkrétního pojetí programu a dalších okolností je možná jiná domluva

místo programu

 • programy probíhají v prostoru Limpid Works (Donská 9, Praha 10 – Vršovice)
 • po domluvě mohou setkání probíhat také v jiných vhodných prostorách – v institucích či v domácnostech klientů

Mgr. Martin Ledvinka

Podstatný je pro mě zážitek spontánní, hravé a kreativní komunikace s druhým, ať už je komunikační kanál jakýkoli. Od roku 2014 jsem pracoval v institucích poskytujících sociální služby lidem s mentálním postižením a s duševním onemocněním, posléze jsem pracoval s dětmi ze sociálně ohrožené komunity. Praxe mě přivedla k tématu blízkosti a bezpečí jako úhelného kamene sebe-hodnoty každého člověka. Od roku 2016 a objevení autentické hry Original Play se vzdělávám u Freda Donaldsona, který je mi vzorem vtěleného pocitu přijetí, bezpečí a bezprostředně zažívané radosti ze sounáležitosti s ostatními. Jsem vděčný, že mohu svůj život a hodnoty sdílet s mou ženou Kateřinou (www.somatichealing.cz), s níž také spolupracuji na programu Healing Game.

kontakt

Martin Ledvinka

T 724 817 189

E martin@healing-game.cz

FB  @healinggame